Szkolenia

Warsztaty dot. Zarządzania Ryzykiem w firmie inwestycyjnej zgodnie z wymogami CRD 4 – 12 marca 2015r. godz. 10:30

W dniu 12 marca br. w godzinach 10:30 – 15:00 Izba Domów Maklerskich wraz z Turbine Analytics S.A. organizuje kolejne Warsztaty dot. Zarządzania Ryzykiem w firmie inwestycyjnej zgodnie z wymogami CRD 4.

Podczas drugich warsztatów zajmiemy się Wyznaczaniem wymogów kapitałowych metodami standardowymi lub przy pomocy modeli wewnętrznych.

Warsztaty będą dotyczyły metodyki wyznaczania wartości buforów kapitałowych pod poszczególne rodzaje ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem CRR. 

Główne zagadnienia, które zostaną przedstawione w trakcie warsztatów to:

 • wyznaczanie kapitału pod ryzyko kredytowe, w tym w szczególności pod ryzyko kredytowe kontrahenta (z uwzględnieniem kompensacji)
 • wyznaczanie kapitału pod ryzyko ryzyko rynkowe, w tym szczególne i ogólne ryzyko pozycji
 • wyznaczanie kapitału pod ryzyko ryzyko rozliczenia i ryzyko korekty wyceny kredytowej

Dodatkowo warsztaty odnosić się będą do następujących rodzajów ryzyka :

 • ryzyko cen instrumentów kapitałowych
 • ryzyko cen instrumentów pochodnych
 • ryzyko cen towarów
 • ryzyko cen instrumentów dłużnych
 • ryzyko stóp procentowych
 • ryzyko walutowe
 • ryzyko rozliczenia, dostawy, kredytowe kontrahenta
 • ryzyko koncentracji
 • ryzyko płynności
 • ryzyko makroekonomiczne”

W zakresie metod wyznaczania buforów kapitałowych omówione zostaną ich założenia i różnice między podejściem standardowym i zaawansowanym. 

Dodatkowo, omówiona zostanie kwestia płynności i w szczególności raportowania płynności w pakiecie CRD IV.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Izby Domów Maklerskich ul. Kopernika 17, Warszawa.

Koszt warsztatów: dla członków Izby: pierwsza osoba 450 zł + VAT, druga i kolejna 250 zł + VAT.
Koszt warsztatów dla pozostałych instytucji: 600 zł + VAT od osoby.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 marca 2015r. ilość miejsc ograniczona obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Po warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające udział w/w warsztacie.