Szkolenia

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II - wdrożenie rozwiązań zapewniających zgodność prowadzonej działalności z nowymi przepisami. 25.10.2018r. godz. 10:00-15:00 Warszawa


Izba Domów Maklerskich organizuje
Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II - wdrożenie rozwiązań zapewniających zgodność prowadzonej działalności z nowymi przepisami.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Warszawie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy uczestników drogą mailową po zakończeniu rejestracji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia będzie przedstawienie Uczestnikom zmian w zasadach funkcjonowania instytucji finansowych przy uwzględnieniu brzmienia nowych, krajowych regulacji – znowelizowana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia wykonawcze implementujące Dyrektywę MiFID II.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance w firmach inwestycyjnych, bankach oraz pozostałych instytucjach finansowych.

Zakres tematyczny szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. podstawowe obowiązki dotyczące funkcjonowania instytucji finansowych w reżimie nowych regulacji:

  • product governance vs doradztwo;
  • oferowanie: nowa definicja tj. gdzie postawić granicę;
  • systematic internaliser: zasady ustalania statusu i dane do kalkulacji ESMA.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Pan Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny, Konsultant ESMA.

 

Koszt udział w szkoleniu

Członkowie Izby: 800 zł netto (pierwsza osoba) i 450 zł netto kolejne,

Pozostałe instytucje: 1000 zł netto (pierwsza osoba) i 600 zł netto kolejne.

 

Rejestracja na szkolenie została zakończona.