Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią Karwasiński Szpringer i Wspólnicy


zapraszają na szklenie


„Go Digital - nownczesne technologie w działalności firm inwestycyjncyh - aspekty regulacyjne”


które odbędzie się

20 października 2021 r. w godz. 9:30 - 13:30

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Cloud computing - transformacja firmy inwestycyjnej do chmury obliczeniowej – praktyczne uwarunkowania wypełniania wymogów regulacyjnych i współpracy z dostawcami usług technologicznych.
 • Sztuczna inteligencja (AI) i potencjalne możliwości jej wykorzystania w procesie świadczenia usług maklerskich. 
 • Crowdfunding udziałowy – możliwości stosowania rozwiązań crowdfundingowych oraz migracji części działalności maklerskiej do regulowanego reżimu ECSP.
 • Crypto assets - instrumenty finansowe w formie aktywów cyfrowych – aktualne oraz przewidywane w najbliższej przyszłości możliwości uczestnictwa firm inwestycyjnych w obrocie aktywami cyfrowymi będącymi instrumentami finansowymi oraz kreacji takich instrumentów.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli pozyskać wiedzę w zakresie aktualnych możliwości i ram regulacyjnych związanych z wybranymi aspektami cyfrowej transformacji firm inwestycyjnych, które pod względem technologicznym są już dostępne lub których produkcyjne wdrożenia będą możliwe w najbliższym czasie. Szkolenie nakierowane jest na przedstawienie procesów digitalizacji prowadzonej przez firmy inwestycyjne działalności umożliwiających zwiększenie efektywności organizacyjnej lub pozyskanie możliwości prowadzenia działalności w nowych obszarach, z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa i oczekiwaniami nadzorczymi.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla kadry zarządzającej oraz specjalistów firm inwestycyjnych, które przeprowadzają lub planują proces transformacji cyfrowej prowadzonej działalności.

 

PROWADZĄCY  SZKOLENIE

Michal Karwasinski male 

 Kuba Szpringer male

Michał Karwasiński
Radca Prawny
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Kuba Springer
Radca Prawny
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

 

KOSZT UDZIAŁU

 • 700 zł netto* (pierwsza osoba)
 • 450 zł netto *(druga osoba i kolejne)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 19 października 2021 r.PARTNER SZKOLENIA

KSZ logo

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie „Go Digital - nowoczesne technologie w działalności form inwestycyjnych - aspekty regulacyjne”

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa
 • 700 zł netto (pierwsza osoba),
 • 450 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Płatność za udział w Szkoleniu

Płatności za udział w Szkoleniu nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez Izbę Domów Maklerskich na adres mailowy podany w zgłoszeniu po odbyciu się szkolenia.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 19 października 2021 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie wraz z danymi technicznymi dot. udziału w szkoleniu.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w szkoleniu. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 602 863 444.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Szkoleniu IDM (dalej „Szkolenie”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Szkoleniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Szkolenia;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Szkolenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms