Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią LAWARTON Ługowski i Wspólnicy sp. k.


zapraszają na szklenie i sesję Q&A


„Nowelizacja AML”


które odbędzie się

26 października 2021 r. w godz. 10:00 - 14:00

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Czy istnieje możliwość „przeniesienia” obowiązku złożenia oświadczenia PEP na klienta?
 • Jaka jest najlepsza forma przesyłania / odbierania oświadczenia PEP (wysłanie linku <tam gdzie można> czy treści rozporządzenia)?
 • Czy istnieje możliwość zablokowania innego niż pieniężny rachunku klienta w zw. z nieaktualnymi danymi?

 • Jaka jest różnica pomiędzy nową a obecną definicją beneficjenta rzeczywistego?

 • Jak postępować w przypadku identyfikacji rozbieżności pomiędzy danymi, które przekazuje klient a tymi ujawnionymi we właściwych rejestrach (np. KRS/CRBR)? Czy, a jeśli tak to komu i gdzie je należy zgłaszać?

 • Czy w razie braku reakcji ze strony klienta (brak możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania budzące wątpliwości) wypowiadać umowę? Jeśli tak to na jakiej podstawie?

 • O jakie dane chodzi w art. 35 AMLU, tzn. czy jak klient zmieni lub doda np. adres e-mail to trzeba stosować środki bezpieczeństwa finansowego?

 • Czy państwa wysokiego ryzyka to wszystkie inne aniżeli państwa członkowskie?

 • Jak wykonać obowiązek (zweryfikować), czy w transakcjach klienta nie chodzi o uzyskanie obywatelstwa w zamian za transfery finansowe?

 

PROWADZĄCY  SZKOLENIE

 Wojciech Kapica male  Andrzej Otto

 Wojciech Kapica

Partner

LAWARTON Ługowski i Wspólnicy sp. k.


Andrzej Otto

Inspektor Nadzoru

Ekspert ds. AML 

 

KOSZT UDZIAŁU

 • 700 zł netto* (pierwsza osoba)
 • 450 zł netto *(druga osoba i kolejne)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 25 października 2021 r.PARTNER SZKOLENIA

Logo LAWARTON male

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie „Nowelizacja AML”

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa
 • 700 zł netto (pierwsza osoba),
 • 450 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Płatność za udział w Szkoleniu

Płatności za udział w Szkoleniu nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez Izbę Domów Maklerskich na adres mailowy podany w zgłoszeniu po odbyciu się szkolenia.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 25 października 2021 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie wraz z danymi technicznymi dot. udziału w szkoleniu.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w szkoleniu. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 602 863 444.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Szkoleniu IDM (dalej „Szkolenie”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Szkoleniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Szkolenia;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Szkolenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms