INWESTYCJE: Jak się bronić się przez oszustami?

Transakcje na rynku walutowym stanowią coraz częstszy obiekt zainteresowania. Liczba transakcji zawieranych za pośrednictwem polskich domów maklerskich wciąż rośnie. Niestety, coraz częściej dochodzi również do oszustw, zarówno w sferze inwestycji w instrumenty pozagiełdowe, jak i te notowane na giełdzie. 

Nielegalna działalność maklerska stanowi ogromny problem zarówno dla inwestorów, którzy nieświadomie powierzają znaczne sumy pieniędzy podmiotom o wątpliwej reputacji, jak i dla całości gospodarki. Firmy działające na rynku walutowym mylone są z podmiotami, które naganiają i naciągają klientów – działają one nielegalnie i sprzedaż produktów traktują jako formę szybkiego zysku kosztem mniej świadomych osób, a nie profesjonalną sprzedaż usług i produktów finansowych lub doradztwo inwestycyjne, które jest ściśle nadzorowane i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Czytaj dalej