Media o nas

07.10.19

Polishbrief.pl – Markiewicz: W realizacji programu PPK kluczową rolę pełni silna branża maklerska

Jednym z warunków, aby rynek kapitałowy mógł pełnić swoją rolę w gospodarce jest obecność krajowych domów maklerskich, które dokonują selekcji najbardziej dynamicznych i innowacyjnych firm, przygotowują je do wejścia na giełdę i pozyskują dla nich kapitał na rozwój oraz obsługują inwestorów na rynku wtórnym.

Zobacz artykuł

05.10.19

Forexclub.pl – Klient doświadczony – jak wyglądać będą testy? Odpowiada Marek Wołos

Standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dot. rynku instrumentów CFD powstał w następstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z sierpnia br. o wprowadzeniu statusu klienta doświadczonego. IDM uznając potrzebę propagowania dobrych standardów działalności na rynku, jak również dla ochrony klientów, decyzją Zarządu, powołała 6 osobową komisję weryfikacyjną złożoną z przedstawicieli IDM oferujących dostęp do rynku CFD i przedstawiciela IDM – eksperta ds. rynków OTC. Komisja weryfikacyjna opracowała bazę egzaminacyjną, która jest wykorzystywana na potrzeby testów egzaminacyjnych.

 

Zobacz artykuł

02.10.19

Ceo.com.pl – IDM wprowadza jednolity standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku CFD

Uznając potrzebę propagowania dobrych standardów działalności na rynku, jak również zwiększenia ochrony klientów, Izba Domów Maklerskich wprowadziła dla swoich członków standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dotyczącej rynku instrumentów CFD. Członkowie IDM zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń dla klienta ubiegającego się o status klienta doświadczonego, według określonego przez Izbę zakresu wiedzy podzielonego na pięć bloków tematycznych oraz przeprowadzenia testu egzaminacyjnego kończącego szkolenie według opisanych w standardzie zasad. 

Zobacz artykuł

02.10.19

Wyborcza.biz – IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

Jednolity standard weryfikacji wiedzyklienta ubiegającego się o status klienta doświadczonego ma na celu ochronę klientów detalicznych przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży maklerskiej. Standard został przygotowany przez ekspertów IDM i zatwierdzony przez Radę Domów Maklerskich. Izba przekazała również dokument do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz artykuł

02.10.19

Forexclub.pl – IDM wprowadza standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku forex/CFD

Członkowie IDM zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń dla klienta ubiegającego się o status klienta doświadczonego, według określonego przez Izbę zakresu wiedzy podzielonego na pięć bloków tematycznych oraz przeprowadzenia testu egzaminacyjnego kończącego szkolenie według opisanych w standardzie zasad. Taki proces, zakończony pozytywnym wynikiem tekstu, to element weryfikacji klienta przy zmianie jego statusu na klienta doświadczonego. Samo szkolenie powinno trwać przynajmniej 50 godzin, co regulują wprowadzone 2 sierpnia wytyczne przez KNF.

 

Zobacz artykuł

02.10.19

Fxmag.pl – Większa ochrona interesów. IDM wprowadza jednolity standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku CFD

Izba Domów Maklerskich wprowadziła dla swoich członków standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dotyczącej rynku instrumentów CFD. Członkowie IDM zobowiązani są do przeprowadzenia 50 godzin szkolenia, zakończonego testem egzaminacyjnym, według określonego przez Izbę zakresu wiedzy podzielonego na pięć bloków tematycznych. Jest to element weryfikacji klienta przy zmianie jego statusu na klienta doświadczonego.

 

Zobacz artykuł

02.10.19

Comparic.pl – IDM wprowadza standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku Forex i CFD

IDM wprowadza dla krajowych domów maklerskich, swoich członków, jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego na rynku CFD. Dla zwiększenia ochrony klientów krajowych firm inwestycyjnych, Izba postuluje o przestrzeganie takich zasad przez wszystkie podmioty działające na rynku CFD w Polsce.

 

Zobacz artykuł

02.10.19

Money.pl – IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

Mając na względzie wyzwania związane z nowymi rozwiązaniami wdrożonymi interwencją krajową, IDM uważa, że wszystkie podmioty działające na rynku CFD w Polsce powinny stosować jednolity standard przy weryfikacji klienta doświadczonego. W związku z tym, Izba przygotowała zakres merytoryczny testu weryfikacyjnego wraz z pytaniami oraz zobowiązała swoich członków do stosowania takiej samej procedury weryfikacyjnej. Dla dobra krajowych klientów, Izba postuluje o wdrożenie takiego ujednoliconego standardu na rynku CFD dla wszystkich działających w Polsce firm.

 

Zobacz artykuł

02.10.19

ForexRev.pl – IDM: Jednolity standard weryfikacji klienta doświadczonego CFD/FX

Izba Domów Maklerskich wprowadza wśród swoich członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego. Klient doświadczony to nowa kategoria klientów na rynku Forex/CFD wprowadzona ostatnio przez KNF, która pozwala na korzystanie z dźwigni na poziomie 1:100.

 

Zobacz artykuł

02.04.19

Finanse.gazetaprawna.pl.pl – Najlepsi gracze na rynku uciekają za granicę

Połowa najbardziej doświadczonych inwestorów polskich domów maklerskich przeniosła swoje rachunki do brokerów spoza Unii Europejskiej – wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich przy  współpracy z portalem Comparic.pl wśród niemal 500 inwestorów.

 

Zobacz artykuł