Parkiet - Forex znowu w centrum uwagi

Komisja Nadzoru Finansowego od 2011 r., m.in. poprzez wydawane komunikaty, konsekwentnie informuje inwestorów o ryzyku towarzyszącym inwestycjom na rynku forex. KNF jest szczególnie zainteresowana dotarciem z kampanią informacyjną do inwestorów nieprofesjonalnych. 

Zobacz artykuł