Parkiet – Forex kością niezgody

Izba Domów Maklerskich zdradziła, że pod koniec sierpnia wysłała w sprawie koreksu pismo do KNF, apelując o przeprowadzenie analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC. Miałaby być do tego powołana specjalna grupa robocza, która „pozwoli na efektywne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań chroniących klientów przy zachowaniu konkurencyjności branży wobec podmiotów zagranicznych” – czytamy w piśmie IDM. 

Zobacz artykuł