Puls Biznesu – Polscy brokerzy chcą audytu

Izba Domów Maklerskich (IDM) przesłała do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo nawiązujące do projektu zmian ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z pisma wynika, że IDM chce wspólnie z KNF powołać audytora, któ­ry sprawdzi, jak polskie domy maklerskie dotychczas wdra­żały zalecenia KNF dotyczące foreksu.„Wnioski z przeprowadzo­nego badania mogłyby posłużyć jako podstawa do dalszych rozważań na temat zmian prawnych na rynku w interesie branży maklerskiej i krajowych inwestorów" - czytamy w do­kumencie.

Zobacz artykuł