Comparic.pl – IDM wprowadza standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku Forex i CFD

IDM wprowadza dla krajowych domów maklerskich, swoich członków, jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego na rynku CFD. Dla zwiększenia ochrony klientów krajowych firm inwestycyjnych, Izba postuluje o przestrzeganie takich zasad przez wszystkie podmioty działające na rynku CFD w Polsce.

 

Zobacz artykuł