Fxmag.pl – Większa ochrona interesów. IDM wprowadza jednolity standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku CFD

Izba Domów Maklerskich wprowadziła dla swoich członków standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dotyczącej rynku instrumentów CFD. Członkowie IDM zobowiązani są do przeprowadzenia 50 godzin szkolenia, zakończonego testem egzaminacyjnym, według określonego przez Izbę zakresu wiedzy podzielonego na pięć bloków tematycznych. Jest to element weryfikacji klienta przy zmianie jego statusu na klienta doświadczonego.

 

Zobacz artykuł