Forexclub.pl – IDM wprowadza standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku forex/CFD

Członkowie IDM zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń dla klienta ubiegającego się o status klienta doświadczonego, według określonego przez Izbę zakresu wiedzy podzielonego na pięć bloków tematycznych oraz przeprowadzenia testu egzaminacyjnego kończącego szkolenie według opisanych w standardzie zasad. Taki proces, zakończony pozytywnym wynikiem tekstu, to element weryfikacji klienta przy zmianie jego statusu na klienta doświadczonego. Samo szkolenie powinno trwać przynajmniej 50 godzin, co regulują wprowadzone 2 sierpnia wytyczne przez KNF.

 

Zobacz artykuł