Rodzime domy maklerskie opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów w IV kwartale 2016 r.
Rodzime domy maklerskie podsumowały wdrożenie nowych wytycznych KNF. Opublikowane zostały pierwsze kwartalne wyniki osiągane przez inwestorów z rynku CFD/Forex, korzystających z ich usług. Izba Domów Maklerskich apeluje do inwestorów o weryfikację na stro
Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych
Stanowisko Izby Domów Maklerskich w związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów"
Wyniki inwestorów na rynku OTC w II kw. 2017 r.: Więcej zarabiających na rynku OTC w segmentach: obligacji, akcji i indeksów giełdowych
Opinia IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów
Rekomendacje IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów
Pismo IDM do UOKiK w sprawie działalności na terenie Polski zagranicznych firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują krajowym klientom usługi na rynku finansowym.
Pismo IDM do Przewodniczącego KNF w sprawie przeprowadzenie - wspólnie z KNF i krajową branżą firm inwestycyjnych w oparciu o niezależną firmę doradczą oraz ustalone zasady i kryteria - analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw