Centrum Prasowe

Zmiana na stanowisku Prezesa IDM

Waldemar Markiewicz nowym Prezesem Izby Domów Maklerskich

27 sierpnia br. Pan Janusz Czarzasty złożył rezygnację z funkcji prezesa Izby Domów Maklerskich. 29 sierpnia br. Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich wybrało na stanowisko prezesa Izby Pana Waldemara Markiewicza.

Zmiany we władzach Izby wynikają z potrzeby budowania dobrych relacji ze wszystkimi instytucjami rynku kapitałowego. Mamy nadzieję, że dzisiejsze zmiany  w organizacji spotkają się z zadowoleniem członków Izby i naszych partnerów instytucjonalnych.