Centrum Prasowe

Inwestor indywidualny a konsument

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele 30.03.2022r. godz. 18:00 – oglądaj online

Standard IDM w zakresie cyberbezpieczeństwa firm inwestycyjnych w obszarze stosowania aktywnych linków i prostych haseł

IDM i ZBP wprowadzają dobre praktyki dot. przekazywania klientom informacji o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich. Realizują cele SRRK!

Standard IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML

Formularz zgłoszeniowy Szkolenie PSA 8.10.2021r.

Spotkanie kierownictwa biur i domów maklerskich Członków IDM 30.09-01.10.2021 r.

Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich 24 czerwca 2021r.

List Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich podsumowujący działania IDM w 2020 roku na ZWZ IDM w dniu 24 czerwca 2021 r.