Centrum Prasowe

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

W dniu 24 stycznia br. odbyło się Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego, którego przedmiotem była dyskusja nad zarysem rządowej Strategii promującej rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

W dniu 30 stycznia Ministerstwo Finansów przesłało pismo podsumowujące Posiedzenie Rady, w którym znalazło się zestawianie obszarów wymagających dalszych prac analitycznych na obecnym etapie tworzenia strategii rozwoju rynku kapitałowego, wraz z przypisanymi do nich instytucjami widzącymi.

Zobacz: Pismo MF podsumowujące posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego

Zobacz: Propozycje IDM do zarysu rządowej Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce