Centrum Prasowe

Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego

W dniu 7 marca 2014r. Pan Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, powołał Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego, którego zadaniem będzie identyfikacja mechanizmów umożliwiających miarodajne porównanie kosztów inwestycji w różnych segmentach rynku oraz analiza możliwości racjonalizacji kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Izba Domów Maklerskich została wskazana jako jedna z instytucji wiodących w tym Zespole. Zespół rozpoczął swoją prace jeszcze przed oficjalnym jego powołaniem, zajmując się kosztami funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Zobacz: Pismo MF powołujące Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego