Centrum Prasowe

Przedłużenie nie stosowania wymogu dodatkowego potwierdzania zleceń maklerskich

W dniu 24 lutego Izba Domów Maklerskich zwróciła się z prośbą o podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały o przedłużeniu nie stosowania wymogu dodatkowego potwierdzania zleceń maklerskich, o którym mowa w § 14 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, oraz o którym mowa w § 27 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu do dnia 30 września 2014r.

Z informacji uzyskanych od Członków Izby wynika, że systemy brokerskie stosowane przez domy i biura maklerskie nie umożliwiają obecnie spełnienia ww. wymogu. Dostawcy oprogramowania planują wprowadzenie możliwości dodatkowego potwierdzania zleceń przekraczających „maksymalną wartość zlecenia maklerskiego niewymagającego potwierdzenia” po okresie wakacyjnym. Obecnie trwają testy systemów.

W dniu 26 lutego br. Giełda Papierów Wartościowych przychyliła się do prośby Izby.

Zobacz: Pismo Giełdy o przedłużeniu nie stosowania wymogu dodatkowego potwierdzania zleceń maklerskich wraz z uchwałą Zarządu GPW.