Centrum Prasowe

Testy planów awaryjnych

W dniu 18 marca br. odbyło się w Izbie spotkanie przedstawicieli naszych Członków w sprawie przeprowadzania przez kilka firm inwestycyjnych testów planów awaryjnych w trakcie sesji testowej

W trakcie spotkania uzgodniono, że Izba zwróci się z wnioskiem do Giełdy o rozważenie możliwości przeprowadzania dodatkowych testów planów awaryjnych w trakcie sesji testowej, na wspólny wniosek więcej niż jednego Członka Giełdy, dzieląc koszty tej usługi pomiędzy tymi podmiotami.

Dodatkowo spytaliśmy się o możliwość wprowadzenia zasady dwóch testów PCN w roku oraz o podanie daty najbliższego testu planowanego „na po wakacjach”. Zwróciliśmy też Giełdzie uwagę na obietnicę GPW przeprowadzenia testu przełączenia do lokalizacji zapasowej w trakcie dnia sesyjnego w pierwszym kwartale br. 

Zobacz: Pismo IDM dot. przeprowadzania przez firmy inwestycyjne testów planów awaryjnych