Centrum Prasowe

Komentarz IDM do stanowiska GPW w sprawie analizy o opłatach

Izba Domów Maklerskich w swojej analizie odnosi się do opłat za zrealizowane transakcje na podstawie  tabel opłat giełdowych. Materiał Izby nie analizuje kosztów dostępu do rynku ani scenariuszy realizacji różnych zleceń przez poszczególnych brokerów. Obszar informacji wskazany w analizie Izby odnosi się bezpośrednio do wypowiedzi Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych  (GPW) w artykule gazety Parkiet z dnia 9 marca 2012 roku. W przytoczonym artykule Prezes GPW powoływał się jedynie na stawki opłat transakcyjnych (np. na giełdzie w Pradze) w celu potwierdzenia tezy o konkurencyjności GPW w Warszawie.  

Materiał Izby zawiera punkt „Informacje dodatkowe”, gdzie szczegółowo informujemy o  specyfice poszczególnych giełd, w tym o klasach opłat na giełdzie w Wiedniu i zasadach ich pobierania. 

Punkty 2-4 w stanowisku GPW nie mają odniesienia do materiału Izby, ponieważ materiał Izby traktuje o wysokości opłat transakcyjnych na poszczególnych giełdach, nie analizuje kosztów dostępu do rynku ani scenariuszy realizacji różnych zleceń przez poszczególnych brokerów. 

W odniesieniu do opłat na giełdzie we Frakfurcie, informacja Izby dotyczyła opłaty za zrealizowaną transakcję w innym kanale składania zleceń niż podaje komentarz GPW. Nawet przy przyjęciu wysokości opłat z komentarza GPW, są one wciąż 2x niższe niż opłaty na GPW w Warszawie.