Centrum Prasowe

Gala Investment Summary 2018

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyła się Gala Investment Summary 2018, której organizatorami były Izba Domów Maklerskich, CFA Society Poland i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

 

Celem Gali Investment Summary jest stworzenie forum spotkań pomiędzy światem biznesu, administracji publicznej i pozostałymi organizacjami zaangażowanymi w tworzenie właściwej przestrzeni zawodowej dla profesjonalistów.

 

W gali udział wzięło blisko 260 gości, którzy na co dzień przynależą do organizacji branżowych skupiających przedstawicieli rynku finansowego. Część oficjalną otworzyły wystąpienia: prof. Krzysztofa Jajugi, Prezesa CFA Society Poland, Waldemara Markiewicza, Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich, Jacka Marcinkowskiego, Członka Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

 

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję do podsumowania swoich osiągnięć i wymiany spostrzeżeń na temat mijającego roku w mniej formalnej atmosferze.

 

 • IZFIA191218_004
 • IZFIA191218_011
 • IZFIA191218_013
 • IZFIA191218_042
 • IZFIA191218_032
 • IZFIA191218_100
 • IZFIA191218_070
 • IZFIA191218_089
 • IZFIA191218_149
 • IZFIA191218_102
 • IZFIA191218_146
 • IZFIA191218_226
 • IZFIA191218_173
 • IZFIA191218_228