Centrum Prasowe

Spotkanie kierownictwa biur i domów maklerskich Członków IDM 30.09-01.10.2021 r.


Izba Domów Maklerskich organizuje doroczne Spotkanie kierownictwa biur i domów maklerskich Członków IDM, które odbędzie si w dniach 30 września -1 października 2021 r. w Hotelu Narvil w Serocku.


Tegoroczne spotkanie to dwa dni spotkań i dyskusji branżowych w gronie przedstawicieli administracji rządowej, nadzorcy i infrastruktury rynku.


Udział w spotkaniu potwierdzili:

  • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów
  • dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  • Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego
  • Katarzyna Przewalska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Zakres tematyczny:

  • Kluczowe wyzwania w realizacji SRRK na obecnym etapie wdrożenia
  • Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • Regulacje prawne i inne rozwiązania w ochronie inwestora
  • Inicjatywy Giełdy i IDM w zakresie wspierania aktywności inwestorów oraz krajowej branży firm inwestycyjnych

Spotkanie ma charakter zamkniętej konferencji tylko dla Członków IDM.

Szczegółowy harmonogram spotkania wkrótce.

Polityka bezpieczeństwa:
W konferencji uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zaszczepione na COVID-19 lub dysponujące negatywnym wynikiem badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 : PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin (konieczne okazanie podczas konferencji kodu QR,)