Centrum Prasowe

Standard IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML

IDM wprowadza standard dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML, który wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem standardu jest wsparcie firm inwestycyjnych, Członków Izby Domów Maklerskich, w opracowywaniu wskazówek dotyczących ustalania beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych typów podmiotów będących klientami lub potencjalnymi klientami firm inwestycyjnych.

Standard został opracowany przez grupę roboczą działająca przy IDM, w oparciu o wiedzę ekspercką.

Pobierz: Standard dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML