Centrum Prasowe

IDM i ZBP wprowadzają dobre praktyki dot. przekazywania klientom informacji o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich. Realizują cele SRRK!

Izba Domów Maklerskich i Związek Banków Polskich przyjęły jednolity standard definiowania pewnych kategorii pojęciowych i terminów stosowanych do opisu kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich dla klientów. Celem Standardu jest zwiększenie transparentności rynku poprzez wprowadzenie jednolitych zasad tworzenia raportów, które są przekazywane klientom i zawierają informacje dotyczące kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich.

Standard jest elementem Dobrych Praktyk dla członków IDM i ZBP, których celem jest umacnianie transparentności na rynku oraz spójność postępowania wszystkich uczestników rynku zgodnie z wytycznymi określonymi w rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Pobierz: Dobre Praktyki IDM i ZBP dot. wybranych aspektów przekazywania klientom lub potencjonalnym klientom informacji o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich.