Centrum Prasowe

Standard IDM w zakresie cyberbezpieczeństwa firm inwestycyjnych w obszarze stosowania aktywnych linków i prostych haseł

Rada IDM przyjęła Standard w zakresie cyberbezpieczeństwa firm inwestycyjnych dotyczący stosowania aktywnych linków i prostych haseł. Standard powinien być podstawą kierunkowych wytycznych do wdrażania polityk bezpieczeństwa i szczegółowych procedur w ramach rozwiązań oferowanych przez poszczególne firmy z sektora rynku kapitałowego.

Standard został opracowany przez grupę roboczą działająca przy IDM, w oparciu o wytyczne wskazane w piśmie Przewodniczącego KNF do firm inwestycyjnych z 20 września 2021 r.

Celem standardu jest poprawa bezpieczeństwa rynku poprzez wskazanie środków przeciwdziałających cyberatakom na systemy informatyczne firm inwestycyjnych.

Pobierz: Standard IDM w zakresie cyberbezpieczeństwa firm inwestycyjnych w obszarze stosowania aktywnych linków i prostych haseł.