Centrum Prasowe

Nagroda Osobowość Rynku Kapitałowego dla Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich

Nagroda Osobowość Rynku Kapitałowego dla Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich w konkursie Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Kapituła doceniła jego długoletnią pracę włożoną w rozwój rynku kapitałowego i branżę maklerską.

𝑂𝑑𝑏𝑖𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑡𝑒̨ 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑒̨ 𝑧 𝑝𝑜𝑐𝑧𝑢𝑐𝑖𝑒𝑚, 𝑧̇𝑒 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘𝑜́𝑤 𝑟𝑦𝑛𝑘𝑢 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜, 𝑑𝑙𝑎 𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑧𝑦 𝑜𝑑 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑢 𝑙𝑎𝑡 𝑠𝑎̨ 𝑧𝑎𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧̇𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖 𝑤 𝑗𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑜́𝑗. 𝐷𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑘𝑜́𝑤, 𝑑𝑜𝑟𝑎𝑑𝑐𝑜́𝑤, 𝑧𝑎𝑟𝑧𝑎̨𝑑𝑧𝑎𝑗𝑎̨𝑐𝑦𝑐ℎ, 𝑚𝑎𝑘𝑙𝑒𝑟𝑜́𝑤 𝑖 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘𝑜́𝑤 𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑐ℎ

𝑇e𝑛 𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑜𝑗𝑢 𝑤 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑧̇𝑎𝑛𝑘𝑎𝑐ℎ 𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐ℎ, 𝑤𝑐𝑖𝑎̨𝑧̇ 𝑗𝑒𝑠𝑡. 𝑇𝑜 𝑤𝑖𝑑𝑎𝑐́ 𝑝𝑜 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑖𝑚 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑢𝑠ł𝑢𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑜́𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑤 𝑘𝑟𝑎𝑗𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑢𝑟𝑎𝑐ℎ 𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑙𝑒𝑟𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ. 𝑍̇𝑦𝑐𝑧𝑒̨ 𝑊𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑚 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑢 𝑠𝑢𝑘𝑐𝑒𝑠𝑜́𝑤! 𝐵𝑜 𝑟𝑦𝑛𝑒𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑜𝑤𝑦 𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑠𝑝𝑜́𝑙𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑎𝑤𝑎, powiedział Prezes Markiewicz odbierając nagrodę.

Więcej: https://lnkd.in/dmC489_U