Centrum Prasowe

W dniu 16 maja 2023r. Rada Domów Maklerskich zatwierdziła po aktualizacji nowe „Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacji i działań marketingowych na rynku CFD”.

Niniejsze standardy, stanowią zbiór dobrych praktyk, jakimi powinni kierować się członkowie Izby Domów Maklerskich oferujący dostęp do rynku CFD, w zakresie działań i komunikacji marketingowej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz: Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacji i działań marketingowych na rynku CFD.