Centrum Prasowe

Nagroda Osobowość Rynku Kapitałowego dla Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich

Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet nagrodziła ekstraklasę rynku kapitałowego

Życzenia świąteczne i noworoczne

Standard IDM dot. Ogólnych zasad zarządzania konfliktem interesów

Standard IDM dot. Regulacji zawierania transakcji osobistych

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. w gronie Członków Izby Domów Maklerskich

Inwestor indywidualny a konsument

Gala Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele 30.03.2022r. godz. 18:00 – oglądaj online

Standard IDM w zakresie cyberbezpieczeństwa firm inwestycyjnych w obszarze stosowania aktywnych linków i prostych haseł

IDM i ZBP wprowadzają dobre praktyki dot. przekazywania klientom informacji o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich. Realizują cele SRRK!