Centrum Prasowe

Wypowiedź Prezesa Waldemara Markiewicza podczas Europejskiego Kongresu Finansowego

Konferencja prasowa IDM i PwC „RYNEK KAPITAŁOWY DLA BUDOWANIA DOBROBYTU POLAKÓW”

Pierwszy na polskim rynku OTC praktyczny przewodnik nt. bezpieczeństwa jego uczestników

IPOPEMA Securities S.A. dołączyła do grona Członków Izby Domów Maklerskich

Badanie relacji inwestorskich spółek z WIG30

Zapytanie Izby Domów Maklerskich do ESMA dotyczące dokumentu Q&A on inducements wraz z propozycjami pytań

Biuletyn IDM Nr 11

Spotkanie świąteczne Izby Domów Maklerskich

Uroczystość 20-lecia Izby Domów Maklerskich.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich 20 czerwca 2016r.