Centrum Prasowe

Pismo IDM do KDPW dot. wnoszenia depozytów i raportowania zabezpieczeń

Przedstawiciel Izby do Komitetu do Spraw Ryzyka KDPW_CCP

Kandydaci środowiska domów maklerskich do Rady Giełdy

Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDM 17.06.2014r.

Szeroka reprezentacja krajowych domów maklerskich w Radzie Giełdy – Pismo Izby do Ministra Skarbu Państwa

Zmiana mnożnika w kontraktach terminowych na WIG 20 - Stanowisko 20 domów maklerskich

Zmiana mnożnika kontraktów terminowych na WIG 20 - odpowiedź GPW

Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego 10 kwietnia 2014r.

Połączenie Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego oraz transparentność i bezpieczeństwo

Standard działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne