Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. wpływu wydłużenia sesji giełdowej

Izba Domów Maklerskich informuje, że członkowie Izby negatywnie oceniają efekty decyzji Zarządu GPW o wydłużeniu sesji giełdowej. Celem wydłużenia miał być wzrost obrotów, poprawa płynności oraz zwiększenie zainteresowania polskim rynkiem kapitałowym.

Pobierz: Stanowisko IDM dot. wpływu wydłużenia sesji giełdowej