Stanowiska IDM

Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji

W dniu 20 lutego 2013 roku Izba Domów Maklerskich przekazała swoje stanowisko do Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji.

Pismo IDM do Ministerstwa Finansów

Pismo IDM do Komisji Nadzoru Finansowego

Załącznik do pism