Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Zarząd Izby Domów Maklerskich przekazał w dniu dzisiejszym do Zarządu GPW stanowisko dotyczące czasu trwania sesji na giełdzie.

W poniższym piśmie Zarząd Izby podtrzymuje stanowisko Członków Giełdy z 6 grudnia 2012 roku (stanowisko członków giełdy podpisane przez 26 instytucji finansowych, domów i biur maklerskich), uznając jako najbardziej pożądany scenariusz przywrócenie pierwotnego harmonogramu sesji (9-16:30).

Podkreśliliśmy również, że decyzja Zarządu Giełdy z 2010 roku dotycząca wydłużenia sesji została podjęta jednostronnie przez Zarząd Giełdy przy sprzeciwie całego środowiska rynku kapitałowego. Również w czasie ostatnich 3 lat dyskusji na temat długości sesji na parkiecie w Warszawie, wielokrotnie podkreślaliśmy potrzebę przywrócenia pierwotnych godzin sesji.

Pobierz: Stanowisko dot. harmonogramu sesji giełdowej.