Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. opłat transakcyjnych na GPW

Zarząd Izby Domów Maklerskich przekazał w dniu dzisiejszym do Zarządu GPW stanowisko, wypracowane przez Grupę Roboczą, dotyczące opłat transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W stanowisku Izba zaproponowała następujące zmiany tabeli opłat:

Opłaty od wartości zlecenia lub transakcji pakietowej (3.1.1):

  • Utrzymanie obniżonej stawki stałej od zlecenia na poziomie 0,20 zł (umieszczenie stawki w tabeli opłat giełdowych, ze względu na ryzyko powrotu do pierwotnych stawek część Domów Maklerskich nie przenosi tej obniżki opłat na Klientów, wg. nas taki krok umożliwi  zmiany w tabelach opłat i prowizji domów maklerskich).
  • Obniżenie  zmiennej opłaty od wartości zlecenia z 0,033% do 0,02% przy wartości do 100 tys. zł.
  • Obniżenie  zmiennej opłaty od wartości zlecenia z 0,024% do 0,015% przy wartości pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł.

Opłaty stałej od kontraktu na indeks WIG20 (4.1.a oraz 4.1.b):

  • z 1,6 zł do 1,2 zł (§ 2 Uchwały Nr 1058/2012 Zarządu GPW)
  • z 1,5 zł do 1,1 zł (§ 3 ust. 3 pkt 1 lit. a) Uchwały Nr 1058/2012 Zarządu GPW)
  • z 1,25 zł do 1,0 zł (§ 3 ust. 3 pkt 1 lit. b) Uchwały Nr 1058/2012 Zarządu GPW)


Pobierz:  Stanowisko wraz z uzasadnieniem