Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

W dniu dzisiejszym Izba Domów Maklerskich przesłała do Komisji Nadzoru Finansowego pismo dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Izba w swoim piśmie wyraziła obawy wobec równolegle toczących się prac nad wprowadzeniem tzw. „jednolitej licencji bankowej”, w związku z potencjalnym trendem przenoszenia działalności maklerskiej w struktury banków, liczba obecnie funkcjonujących domów maklerskich będzie się zmniejszała, a tym samym 4,8 mln zł kosztów będzie musiało pokryć coraz mniejsza liczba podmiotów. Jednocześnie taka sytuacja będzie coraz mniej odzwierciedlać faktyczną alokację kosztów nadzoru.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą o powrót do propozycji modelu z 3 lutego, uwzględniającego przesunięcie 2 mln zł z sektora bankowego. 

Pobierz: Pismo IDM dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.