Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

W dniu 26 maja br. Izba przesłała do UKNF pismo, w którym zwróciła uwagę, że w przedstawionych przez KNF na spotkaniu w dniu 8 maja br. projektach uległa podwyższeniu, w stosunku do poprzednich propozycji, stawka procentowa podstawy naliczania obciążeń poszczególnych podmiotów z grupy w której m.in. są domy maklerskie z 0,19% przychodów rocznych do 0,3% średniej przychodów z 3 lat. Izba zaapelowała o powrót do poprzedniego rozwiązania.

 

Izba zwróciła również uwagę, że domy maklerskie już ponoszą koszty nadzoru gdyż są one uwzględnione w wysokości opłat KDPW i GPW, w związku z tym oczekujemy rekompensaty w postaci obniżek tych opłat tak, aby nie doszło do sytuacji podwójnego obciążenia firm inwestycyjnych kosztami nadzoru.

 

Zobacz: Pismo IDM dot. finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.