Stanowiska IDM

Wspólne pismo IDM i SII dot. zmiany dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych

W dniu 25 listopada br. Izba Domów Maklerskich i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych przesłały wspólne pismo do Pana Senatora Kazimierza Kleiny w związku z nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącymi w szczególności ograniczenia dźwigni na pochodnych instrumentach finansowych.

Naszym zdaniem, wprowadzona w Sejmie zmiana dotycząca ograniczenia dźwigni na pochodnych instrumentach finansowych nie tylko nie doprowadzi do zwiększenia poziomu ochrony polskich inwestorów, a wręcz przeciwnie spowoduje istotny spadek bezpieczeństwa klientów detalicznych. Propozycja ta bowiem w żaden sposób nie ograniczy oferowania transakcji na instrumentach pochodnych przez zagraniczne firmy inwestycyjne działające w Polsce na zasadzie paszportu MIFID a wręcz zintensyfikuje ich działania na terenie RP, w tym w zakresie reklamy budzącej już obecnie zastrzeżenia co do jej rzetelności, eksponując dodatkowo powstałą w wyniku nowelizacji ustawy swoją przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami inwestycyjnymi.

Załącznikiem do niniejszego pisma są dwie opinie prawne prof. Aleksandra Chłopeckiego i prof. Tomasza Sójki

Pobierz: Pismo IDM i SII dot. dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych