Stanowiska IDM

Uwaga IDM do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. rachunku derywatów


Uwaga Izby Domów Maklerskichdotyczy rachunku derywatów, który ma na celu wyeliminowanie luki prawnej w zakresie braku definicji legalnej rachunku derywatów, jaka powstała po wejściu w życie 30 stycznia br. nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.

Zobacz: Uwaga IDM do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. rachunku derywatów.