Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez KNF


W dniu 7 kwietnia 2015r. Izba Domów Maklerskich przekazała swoje Stanowisko dotyczące proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru F
inansowego do Pana Mateusza Szczurka – Ministra Finansów, Pana Andrzeja Jakubiaka – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pani Krystyny Skowrońskiej Przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Pana Wiesława Janczyka Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych.

Pobierz: Stanowisko IDM dotyczące proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego