Stanowiska IDM

Uwagi IDM do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 6 maja 2015 r. Izba Domów Maklerskich przesłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Zobacz: Uwagi IDM do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów