Stanowiska IDM

Uwagi IDM do projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

W dniu 25 stycznia br. Izba przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Zobacz: Uwagi IDM do dokumentu „Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”