Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).

 

Stanowisko Izby Domów Maklerskich opracowane przy współudziale Członków Izby dotyczące interpretacji art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).

 

POBIERZ: Stanowisko Izby Domów Maklerskich dotyczące interpretacji art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.