Stanowiska IDM

Uwagi Izby Domów Maklerskich do Consultation Paper dot. Product Governance

W dniu 30 grudnia 2016 r. Izba przesłała do ESMA opracowane przez działającą przy Izbie grupę roboczą produkt wg. MiFID II uwagi do Consultation Paper dot. Product Governance, które dotyczyły m.in.:

  • bazowej  lista kategorii, którą wytwórcy powinni wykorzystać dla zdefiniowania rynku docelowego dla swoich produktów;
  • konieczności wydania guidance w zakresie  product governance  dla dystrybutorów oferujących w ramach ofert  publicznych lub niepublicznych  instrumenty finansowe: akcje, obligacje  lub certyfikaty  inwestycyjne;
  • konieczności bardziej szczegółowego zdefiniowania rynku „negatywnego”;
  • metod identyfikacji rynków docelowych przez dystrybutorów.

PDF Pobierz: Uwagi Izby Domów Maklerskich do Consultation Paper dot. Product Governance