Stanowiska IDM

PISMO IDM DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO – Pogarszająca się rentowność́ domów maklerskich czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego i realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Izba Domów Maklerskich wysłała w dniu 2 lipca 2019 roku pismo do Pana Premiera Matusza Morawieckiego, w którym zwróciła uwagę na drastycznie pogarszającą się kondycję branży krajowych domów i biur maklerskich. Krajowe biura i domy maklerskie odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu na rynku kapitałowym środków na rozwój dla najbardziej innowacyjnych i dynamicznych polskich firm sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki działalności krajowych domów maklerskich oszczędności Polaków, inwestowane bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, finansują rozwój krajowych przedsiębiorstw, a tym samym gospodarki.

Czytaj więcej