Stanowiska IDM

Stanowisko IDM w sprawie skrócenia sesji giełdowej na GPW

Izba Domów Maklerskich zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym.

Pierwszy wniosek o zmianę godzin sesji został przekazany do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 26 lutego 2020 r.

W ocenie IDM skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Skrócenie sesji nie rodzi negatywnych skutków, takich jak spadek obrotów na rynku czy przychodów spółki prowadzącej rynek regulowany jak i branży maklerskiej.

Jednocześnie skrócenie sesji wpłynie pozytywnie na działalność domów i biur maklerskich, które w wyniku zagrożenia epidemiologicznego w kraju, wprowadzają zmiany w organizacji pracy. 

IDM ponawia apel o podjęcie konsultacji z członkami giełdy w celu ustalenia docelowo optymalnego czasu trwania sesji giełdowej.


Zobacz:Pismo IDM do GPW z dnia 17.03.2020 r. w sprawie skrócenia sesji giełdowej

Zobacz:Pismo IDM do GPW z dnia 26.02.2020 r. w sprawie skrócenia sesji giełdowej

Zobacz:Załącznik nr 1 do pisma IDM z dnia 26.02.2020 – Analiza obrotów na rynku akcji GPW w okresach obejmujących cztery długości sesji giełdowej.