Stanowiska IDM

Skrócenie lub odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowacyh przez KNF

Stanowisko IDM dot. Międzynarodowej Strategii Rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Stanowisko IDM dot. zmiany mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20

Stanowisko IDM dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Stanowisko IDM dot. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

Stanowisko IDM dot. finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Pismo czterech Izb Gospodarczych do Ministra Finansów w sprawie FATCA

Stanowisko IDM dot. projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw