Stanowiska IDM

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - Opinia i rekomendacje dot. OFE

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - apel do rządu

Stanowisko IDM w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego

Uwagi IDM do projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

Stanowisko Izby Domów Maklerskich na temat rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Stanowisko Izby Domów Maklerskich art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).

Oświadczenie Izby Domów Maklerskich w związku z artykułem pt. „Łowcy frajerów" opublikowanym przez portal money.pl w dniu 28.09.2016r.

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie propozycji transferu całości środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej

Uwagi Izby Domów Maklerskich do Consultation Paper dot. Product Governance