Standard dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny

 

Izba Domów Maklerskich opracowała Standard regulacji dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny przez członków organów, pracowników i podmioty powiązane z domem maklerskim, który w dniu 31 sierpnia 2004r. został jednogłośnie przyjety na Posiedzniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Pobierz: Standard