Standard procedury przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi

Izba Domów Maklerskich przy współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd opracowała Standard procedury przeciwdziałania oraz ujawniania przypadków manipulacji instrumentami finansowymi, który został przyjęty Uhwałą Nr 65/IV Zarządu Izby Domów Maklerskich w dniu 21 kwietnia 2006r.

Pobierz: Standard