Suplement do Standardu Weryfikacji Klienta Doświadczonego


Izba Domów Maklerskich wprowadziła Suplement do Standardu Weryfikacji Klienta Doświadczonego na potrzeby jednolitej weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego w zakresie rynku instrumentów CFD.

Suplement dotyczy potwierdzenia spełniania przez klienta detalicznego posiadającego już status klienta doświadczonego warunków umożliwiających utrzymanie statusu klienta doświadczonego po roku i w kolejnych latach.

Zobacz: Suplement do Standardu Weryfikacji Klienta Doświadczonego